Налични
кликнете върху картина за детайли

Основание и цели на обработване на личните данни

Личните Ви данни ще бъдат обработвани и съхранявани от SeaStonesArt.eu на следните основания: даденото от Вас изрично съгласие за обработване на личните Ви данни за целите и в сроковете, посочени в настоящите правила, както и осъществяване на комуникация с цел обработка на поставените поръчки. Личните Ви данни ще бъдат използвани от SeaStonesArt на територията на Република България и същите няма да бъдат предавани на трети лица, освен на: Google, с оглед осъществяване на уеб анализ. На последните се предоставя информация само за IP адрес и за лог, с цел осъществяване на анализа. Личните Ви данни ще бъдат съхранявани според законовите изисквания за защита на личните данни в електронен формат, достъпен единствено от администратора и обслужващата фирма.

Обработване на лични данни с цел пазаруване през онлайн магазина и посещение на уебсайта

Уебсайта предоставя като услуга възможността да пазарувате онлайн. Предоставянето на услугата се осъществява без регистрация. Данните, предоставени в момента на покупката, ще бъдат използвани само и единствено с цел осъществяване дейността по поръчката. Моля, преди използвате услугите ни да се запознаете в подробности с това кои сме ние и какви са целите и сроковете, за които обработваме личните Ви данни. SeaStonesArt.eu предоставя услуги, съобразени със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването и съхраняването на лични данни.

Сключване на договор:

С натискането на бутон „ПОРЪЧАЙ“, Вие извършвате електронно изявление, с което сключвате договор с Нас при тези Условия и се задължавате да ги спазвате. Преди натискането на бутона „ПОРЪЧАЙ“ на финалната страница имате възможност да прегледате и редактирате посочената от Вас информация. Вие приемате, че електронните изявления към SeaStonesArt.eu и електронните изявления от SeaStonesArt.eu към Вас се считат за подписани с обикновен електронен подпис съобразно чл. 3, параграф 10 от Регламент (ЕС) № 910/2014, със силата на саморъчен подпис. С даване на своето съгласие за финализиране на поръчка се съгласявате Промис Солюшънс ЕООД, обслужващата фирма за изработка на уеб сайтове, да ползва предоставените от Вас лични данни: име и фамилия, телефон, имейл адрес (държава, град/село, пощенски код). Като допълнение SeaStonesArt.eu съхранява информация за извършването на поръчката и съгласяването с Условията (дата, час и IP адрес), факта на изпращане на изявлението (без неговото съдържание) за неопределен период, необходим за обработване на поръчката или до изрично писмено изискване от потребителя личните му данни да бъдат заличени от системата. Съхраняванатa информация съдържа дата на поръчката, име, телефон и имейл адрес на поучателя на поръчката, както и IP адрес за локацията на потребителя, осъществил поръчката. При обработката на личните Ви данни няма да бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, напр. профилиране.

Цели на обработване:

Личните Ви данни ще бъдат обработвани и съхранявани за цели, необходими за сключването и изпълнението на договора за предоставяне на услугите по осъществяване на поръчката Ви; за цели, необходими за защита и прилагане на легитимните интереси на SeaStonesArt.eu и цeли, свързани със спазване на законовите задължения на SeaStonesArt.eu. Това са целите, необходими за стъпките по сключването и изпълнението на договора между Вас и SeaStonesArt.eu, включително необходимото за това обработване на данни при осъществяване на поръчка, както и дейностите, обвързани с осъществяване на поръчката Ви. В допълнение тези цели включват комуникацията с Вас, включително по електронна поща, необходима във връзка с предоставяне на услугите и/или уведомяването Ви за промени в предоставяните услуги. За целта може да е необходимо обработване на част или на всички посочени по-горе категории данни.

Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни 

Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от SeaStonesArt.eu за конкретна или за всички цели на обработване, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си чрез искане в свободен текст по имейл, като SeaStonesArt.eu може да изисква да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните.

Вашите права:

Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от SeaStonesArt.eu, които се отнасят до Вас, като в случай на поставена поръчка Вие се съгласявате, че тя няма да бъде изпълнена, освен в случате, когато поръчката е вече осъществена. В случай личните Ви данни биват обработвани поради дадено от Вас съгласие при осъществяване на поръчка и/или записването Ви за получаване на уведомления от сайта, то тогава може да оттеглите същото по всяко време.

Лица, на които се предоставят личните ви данни

Данните, предоставени по време на осъществяване на поръчката Ви, се съхраняват и обработват от обслужващата уеб сайта фирма “Промис Солюшънс ЕООД”, предоставяша услуги за изработка на уеб дизайн, уеб сайтове, тестове по сигурност и сървърна сигурност, единствено с цел обработка на поръчката Ви.

Политика за използване на бисквитки (Cookie Policy)

Сайтът използва бисквитки, които са важни за коректната му работа. Посещавайки нашия уеб сайт, Вие приемате използването на т.нар. Бисквитки (cookies). Настройките на бисквитките, които получавате от нашия сайт, можете да направите в браузъра, който използвате. При ограничaване на някои видове бисквитки е нашия уеб сайт да не работи правилно и/или да не можете да използвате пълните му функционалности.

Видове бисквитки, които използваме:
 Задължителни бисквитки - Тези бисквитки са необходими за коректната работа на уеб сайта

 Функционални бисквитки - Тези бисквитки Ви позволяват да използвате пълната функционалност на сайта

 Сесийни „бисквитки” – този тип бисквитки остават на Вашия хард-диск и се съхраняват там, докато трае посещението Ви в уеб сайта.

Мерки за сигурност

За да защитим нашите клиенти от неразрешен достъп или неразрешено изменение, разкриване или унищожаване на техните личните данни, предприемаме редица технически и организационни мерки, като:
 Достъп до личните Ви данни в рамките на предоставяните услуги имат само лица, чиито трудови функции изискват достъп до данните с оглед осъществяването на дейностите, за които данните са били събрани
 Използваме достатъчно силни мерки за сигурност от неоторизиран достъп
 Събираме личните Ви данни чрез вашето изрично потвърждение